روش مصرف انواع کودهای NPK

روش مصرف انواع کود های کامل (NPK)

انواع NPK گرین پیک

در روش مصرف کود های کامل (NPK) یک قانون کلی وجود ندارد ، بلکه با توجه به نوع گیاه ، وسعت ، سن و… نوع کوددهی تغییر میکند و باید از نظر متخصصان در این زمینه استفاده کنید .

اما نگران نباشید ، اینجا روش مصرف انواع کود های کامل (NPK) توضیح میدهیم که بوسیله آن بتوانید نیاز گیاه خود را برطرف نمایید . معمولا زرد شدن برگ ها به علت کمبود نیتروژن می باشد ، کوچک ماندن برگ های جوان و رشد نکردن آنها در اثر کمبود پتاسیم و عدم جوانه زدن و پاجوش ندادن گیاه به دلیل کمبود فسفر است. برای بهبود کلی علائم فوق می توانیم از کودهای کامل npk استفاده کنیم. علائم فوق می تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد‌. که خوشبختانه این محصولات عناصر مفید دیگری چون آهن ،روی ،منیزیم ،منگنز و ‌‌… را دارد که می توانید به راحتی و به صورت کامل گیاه خود را تغذیه نمایید.

گلدان های خانگی:

طریقه مصرف سه بیست : 10 تا 15 گرم (حدود یک قاشق چایخوری) کود را در یک لیتر آب جوشیده شده سرد شده حل کنید. و هر 3 تا 4 هفته یکبار یک لیوان معمولی (200 سی سی) برای هر گلدان متوسط استفاده نمایید. در فصول پاییز و زمستان این مقدار کود دهی تا نصف کاهش می یابد .قبل از هر بار مصرف کود، محلول حاوی کود را به خوبی تکان دهید.

محصولات زراعی:

برای محصولات زراعی مانند گندم، جو، کلزا و… به روش محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم کود در هزار لیتر و به روش آبیاری 4 تا 7 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

محصولات گلخانه ای:

برای محصولات گلخانه ای مانند گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل، گل های زینتی و … به روش محلول پاشی 2 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 4 تا 6 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

انواع نهال و درخت:

برای انواع درختان میوه و غیر بارده به روش محلول پاشی 3 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار مصرف شود. همچنین به روش چالکود می توان 80 تا 150 گرم کود را در 30 سانتی متری تنه درخت و در عمق حدود 40 سانتی متری چال نمود. این اعداد برای نهال های زیر 2 سال به نصف کاهش می یابد. همچنین برای درختان بسیار بزرگ به تناسب می توان این اعداد را افزایش داد.

گلدان های خانگی:

روش کود دهی: 15 تا 20 گرم (حدود یک و نیم قاشق چایخوری) کود را در یک لیتر آب جوشیده شده سرد شده حل کنید. و هر 3 تا 4 هفته یکبار یک لیوان معمولی (200 سی سی) برای هر گلدان متوسط استفاده نمایید. در فصول پاییز و زمستان این مقدار کود دهی تا نصف کاهش می یابد .قبل از هر بار مصرف کود، محلول حاوی کود را به خوبی تکان دهید.

محصولات زراعی:

برای محصولات زراعی مانند گندم، جو، کلزا و… به روش محلول پاشی 3 تا 4 کیلوگرم کود در هزار لیتر و به روش آبیاری 5 تا 7 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

محصولات گلخانه ای:

برای محصولات گلخانه ای مانند گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل، گل های زینتی و … به روش محلول پاشی 3 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 3 تا 6 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

انواع نهال و درخت:

برای انواع درختان میوه و غیر بارده به روش محلول پاشی 3 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 8 تا 15 کیلوگرم در هکتار مصرف شود. همچنین به روش چالکود می توان 80 تا 150 گرم کود را در 30 سانتی متری تنه درخت و در عمق حدود 40 سانتی متری چال نمود. این اعداد برای نهال های زیر 2 سال به نصف کاهش می یابد. همچنین برای درختان بسیار بزرگ به تناسب می توان این اعداد را افزایش داد.

روش مصرف کود NPK در گلدان های خانگی:

روش کود دهی: 10 تا 15 گرم (حدود یک قاشق چایخوری) کود را در یک لیتر آب جوشیده شده سرد شده حل کنید. و هر 3 تا 4 هفته یکبار یک لیوان معمولی (200 سی سی) برای هر گلدان متوسط استفاده نمایید. در فصول پاییز و زمستان این مقدار کود دهی تا نصف کاهش می یابد .قبل از هر بار مصرف کود، محلول حاوی کود را به خوبی تکان دهید.

محصولات زراعی:

برای محصولات زراعی مانند گندم، جو، کلزا و… به روش محلول پاشی 2 تا 4 کیلوگرم کود در هزار لیتر و به روش آبیاری 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

محصولات گلخانه ای:

برای محصولات گلخانه ای مانند گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل، گل های زینتی و … به روش محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 4 تا 7 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

انواع نهال و درخت:

برای انواع درختان میوه و غیر بارده به روش محلول پاشی 3 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 6 تا 8 کیلوگرم در هکتار مصرف شود. همچنین به روش چالکود می توان 70 تا 140 گرم کود را در 30 سانتی متری تنه درخت و در عمق حدود 40 سانتی متری چال نمود. این اعداد برای نهال های زیر 2 سال به نصف کاهش می یابد. همچنین برای درختان بسیار بزرگ به تناسب می توان این اعداد را افزایش داد.

گلدان های خانگی:

روش کود دهی: 15 تا 20 گرم (حدود یک و نیم قاشق چایخوری) کود را در یک لیتر آب جوشیده شده سرد شده حل کنید. و هر 3 تا 4 هفته یکبار یک لیوان معمولی (200 سی سی) برای هر گلدان متوسط استفاده نمایید. در فصول پاییز و زمستان این مقدار کود دهی تا نصف کاهش می یابد .قبل از هر بار مصرف کود، محلول حاوی کود را به خوبی تکان دهید.

محصولات زراعی:

برای محصولات زراعی مانند گندم، جو، کلزا و… به روش محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم کود در هزار لیتر و به روش آبیاری 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

محصولات گلخانه ای:

برای محصولات گلخانه ای مانند گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل، گل های زینتی و … به روش محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 4 تا 7 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

روش مصرف کود NPK در انواع نهال و درخت:

برای انواع درختان میوه و غیر بارده به روش محلول پاشی 3 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 6 تا 10 کیلوگرم در هکتار مصرف شود. همچنین به روش چالکود می توان 80 تا 150 گرم کود را در 30 سانتی متری تنه درخت و در عمق حدود 40 سانتی متری چال نمود. این اعداد برای نهال های زیر 2 سال به نصف کاهش می یابد. همچنین برای درختان بسیار بزرگ به تناسب می توان این اعداد را افزایش داد.

گلدان های خانگی:

روش مصرف کود های کامل (NPK) : 10 تا 15 گرم (حدود یک قاشق چایخوری) کود را در یک لیتر آب جوشیده شده سرد شده حل کنید. و هر 3 تا 4 هفته یکبار یک لیوان معمولی (200 سی سی) برای هر گلدان متوسط استفاده نمایید. در فصول پاییز و زمستان این مقدار کود دهی تا نصف کاهش می یابد .قبل از هر بار مصرف کود، محلول حاوی کود را به خوبی تکان دهید.

محصولات زراعی:

برای محصولات زراعی مانند گندم، جو، کلزا و… به روش محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم کود در هزار لیتر و به روش آبیاری 5 تا 7 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

محصولات گلخانه ای:

برای محصولات گلخانه ای مانند گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل، گل های زینتی و … به روش محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 4 تا 6 کیلوگرم در هکتار مصرف شود.

انواع نهال و درخت:

برای انواع درختان میوه و غیر بارده به روش محلول پاشی 3 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر و به روش آبیاری 6 تا 8 کیلوگرم در هکتار مصرف شود. همچنین به روش چالکود می توان 80 تا 150 گرم کود را در 30 سانتی متری تنه درخت و در عمق حدود 40 سانتی متری چال نمود. این اعداد برای نهال های زیر 2 سال به نصف کاهش می یابد. همچنین برای درختان بسیار بزرگ به تناسب می توان این اعداد را افزایش داد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *